POLIBIENESTAR – raziskovalni inštitut

Raziskovalni inštitut za politiko socialnega varstva (POLIBIENESTAR) je raziskovalni inštitut, ki pripada Univerzi v Valenciji – Universitat de València (Španija).  Inštitut je mednarodno priznan in je specializiran za raziskave, inovacije in socialno tehnologijo. Ponuja tehnično svetovanje in izobraževanje na področju socialne politike.
POLIBIENESTAR - Logo

Že dvajset let opravlja osnovne in uporabne raziskave o ekonomskih, socialnih, političnih in tehničnih vidikih trajnosti sistemov socialnega sistema.  Prav tako svetuje vladnim organizacijam in zasebnim podjetjem pri načrtovanju, oblikovanju in izvajanju socialnovarstvenih politik in trajnosti.

Polibienestar sestavlja interdisciplinarni team, ki ga vodi profesor Jorge Garcés Ferrer in več kot 100 raziskovalcev, ki skupaj  tvorijo ekipo. Prihajajo z univerze Universitat de València in 7 drugih španskih ter 2 mednarodnih univerz. Polibienestar sodeluje tudi z univerzami in centri iz Evropske unije, ZDA, Južne Amerike, Afrike in Kanade.

Polibienestar se osredotoča na več raziskovalnih področij, kot so zdravje, ranljive skupine, pametna mesta, socialni in dostopni turizem, socialna politika, upravljanje in javna uprava ter podjetniško gospodarstvo.

Spletno mesto: www.polibienestar.org

 

AUTH

Aristotelova univerza v Solunu je največja univerza v Grčiji. Laboratorij za medicinsko fiziko, ISO 9001: 2015; certificiran je za oblikovanje, razvoj in proizvodnjo programske opreme;  oblikovanje in izvajanje programov izobraževanja / usposabljanja, univerza je glavno raziskovalno in razvojno središče za podporne tehnologije, aplikativno  nevroznanost, medicinsko izobraževanje, afektivno računalništvo, semantični splet, medicinsko robotiko in možganske vmesnike, radiodiagnostiko in neionizirajoče sevanje.
Aristotle Umoversity logo

Skupina ASsistiveTechnOlogies in Silver Science Group v Laboratoriju za medicinsko fiziko daje velik poudarek področju raziskav in razvoja na področju samostojnega življenja  s pomočjo iz okolice in biomedicinskega inženiringa oziroma tistega, kar se danes imenuje aktivno in zdravo staranje, pa tudi tehnologij za podporo življenja za posebne ciljne skupine. Skupina se osredotoča na raziskovanje spreminjajočih se paradigem v zdravstvenem varstvu starejših, pa tudi skrbi za ljudi z razvojnimi motnjami ter na razne inovacije in preboje, ki jih prinašajo informacijske komunikacijske tehnologije (IKT), mobilne tehnologije in spletne tehnologije na splošno.

Spletno mesto: http://medphys.med.auth.gr

 

APCB

APCB – Društvo za cerebralno paralizo Braga je IPSS (dobrodelna organizacija, registrirana za družbene namene) iz mesta Braga na Portugalskem. Njihov glavni cilj je “sprejeti preventivne ukrepe in ukrepe za usposabljanje, socialno vključenost, udeleženost  ter individualno in družinsko podporo osebam s cerebralno paralizo in sorodnimi nevrološkimi motnjami v vseh geografskih okrožjih na območju Brage”. Njihovi socialni odzivi Centra za ambulantno podporo in poklicne dejavnosti so od februarja 2011 certificirani  s strani EQUASS (European Quality in Social Services), certifikat pa je bil nazadnje obnovljen oktobra 2020.
APCB Logo

V okviru Zgodnje intervencije deluje Center za predpisovanje podpornih izdelkov in Jahanje v terapevtske namene. APCB zagotavlja zdravstvene storitve s fiziologijo, fizioterapijo, delovno terapijo, logopedijo, psihologijo ter socialnim delom.

Spletno mesto: www.apcb.pt

 

Cerebral Palsy Greece / Open Door

Ustanovljena leta 1972, Cerebral Palsy Greece/Open Door  http://www.eps-ath.gr/  (Cerebralna paraliza v Grčiji / Odprta vrata), registrirana neprofitna organizacija, je začrtala svojo uspešno in častno pot v službi ljudem s cerebralno paralizo v Grčiji.
Cerebral Palsy Greece logo

The Open Door Centre (Center odprtih vrat)  dnevno zagotavlja 240 otrokom, najstnikom in odraslim široko paleto storitev, do katerih so upravičeni ljudje s cerebralno paralizo, tako da lahko otroci s cerebralno paralizo s popolnimi izobraževalnimi, terapevtskimi in podpornimi storitvami odrastejo do odraslega obdobja z enakimi možnostmi za napredek in se razvijajo kot posamezniki ter lahko do največje možne mere izkoristijo svoje izkušnje, spretnosti, znanja in talente.

CPG si kot pionir na področju cerebralne paralize prizadeva premagati socialne ovire, ki jih povzročata nevednost in predsodki, podpirati starše in družine, usposabljati osebje, izobraževati  javnost in spodbujati znanstvene raziskave, zlasti na področju preventive.

CPG je v preteklih letih prejel vrsto nagrad “za izjemne zasluge na področju dela z osebami z oviranostmi”. CPG je grški organizacijski član Mednarodne družbe za cerebralno paralizo, (https://www.cpint.org/)  član Evropskega Združenja ponudnikov storitev za invalide (EASPD) (https://www.easpd.eu/ ) in član združenja “Skupaj za otroke (https://mazigiatopaidi.gr/  

Spletno mesto: http://www.eps-ath.gr/

Spominčica

Spominčica – Alzheimer Slovenija je nevladna organizacija s statusom humanitarne organizacije, katere namen je zagotavljati pomoč in podporo osebam z demenco, ozaveščanju o in destigmatizaciji demence.
Spominčica Logo

Z dejavnostmi se osredotočajo na zadovoljevanje naraščajočih potreb na tem področju v naši družbi, zlasti med tistimi, ki živijo z demenco doma in na potrebe njihovih družin. “Življenje z demenco v demenci prijaznem okolju”, glavne dejavnosti program, so namenjene zagotavljanju podpore, posredovanju informacij in izobraževanju za negovalce in družinske člane oseb z demenco. Po vsej Sloveniji je v njihove dejavnosti vključenih več kot 6000 udeležencev, predvsem oseb z demenco, njihovih negovalcev in strokovnjakov s tega področja – t.i. Alzheimer Cafe (Alzheimerjeva kavarne), programe usposabljanja in delavnice z uporabo tradicionalnih metod in IKT orodji. Z usposobljenimi prostovoljci skrbijo za osebe z demenco, ki živijo doma.

Spominčica organizira tudi interdisciplinarne konference o demenci, okrogle mize, javne prireditve (kot je Pohod za spomin), izobraževanja za družinske člane, negovalce in prostovoljce. Demenci prijazne točke, nacionalna mreža organizacij (več kot 200 organizacij, vključno z ministrstvi, javnimi službami, policijo, lekarnami, zdravstvenimi domovi, šolami, trgovinami, bankami, …) z usposobljenimi zaposlenimi, ki lahko nudijo pomoč in informacije o demenci v lokalnih skupnostih.

Spletno mesto: https://www.spomincica.si/

 

Association Sonček

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. je neprofitna, nevladna in nepolitična – nacionalna invalidska organizacija ter deluje po načelih socialnega podjetništva. Ustanovljena je bila leta 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sonček – Športno društvo cerebralne paralize ter Sončkov klub. V društva se združuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev.
 

Zveza Sonček so.p. kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališča društev, se dogovarja o skupnih nalogah z ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi invalidskimi organizacijami v svetu. Neposredno se vključuje v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS  (The International Cerebral Palsy Society) in Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities). Zveza Sonček so.p. ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, pa tudi na področju zdravstva, izobraževanja in kulture.

Soncek Logo

Zveza Sonček se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z vsemi drugimi prebivalci. Zveza Sonček so.p. si prizadeva ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo drugačnost v telesnih in intelektualnih sposobnostih sprejemalo brez vrednostnih predznakov.

Cilji:

  1. Ustvariti javno mnenje in kulturo, ki bosta strpna do drugačnosti.
  2. Ustvariti zakonsko okolje in sistem pomoči, ki bosta zagotavljala socialno vključenost in dostojno življenje tudi za prebivalce z zmanjšanimi intelektualnimi ali telesnimi sposobnostmi.
  3. Omogočiti ljudem z manjšimi sposobnostmi, da sami ali s pomočjo zastopnikov, ki jih sami izberejo, zastopajo svoje interese.
  4. Organizirati storitve, ki bodo omogočale socialno vključevanje.
  5. Iskati nove finančne vire ter vsaj ohraniti obstoječ obseg finančnih sredstev.
  6. Vzpostaviti večjo povezanost med društvi vključenimi v Zvezo Sonček.
  7. Uveljavljanje vrednot ter standardov kakovosti Zveze Sonček v državah jugovzhodne Evrope, aktivno sodelovanje v evropskih združenjih ter partnersko sodelovanje z drugimi evropskimi državami.

V Zvezi Sonček so.p je trenutno polno zaposlenih 214 delavcev. Izvaja socialno-varstvene storitve v okviru varstveno delovnih centrov za 180 oseb z različnimi oviranostmi ter 51 uporabnikom v okviru stanovanjskih skupnosti . Zveza Sonček so.p izvaja program osebne asistence za 110 uporabnikov.

 

Spletna stranwww.soncek.org

AVAPACE

AVAPACE je neprofitna in javno gospodarska organizacija. Organizacija združuje osebe z cerebralno paralizo in njihove družine ter strokovnjaki in prostovoljce.

AVAPACE je bil ustanovljen leta 1972 in od takrat se posveča izboljševanju kakovosti življenja ljudi s cerebralno paralizo, spodbujanju njihovega osebnostnega razvoja, zmožnosti samoodločanja ter boju za njihove temeljne pravice.

Poslanstvo: V primarnem okolju province Valencie spremljati osebe s cerebralno paralizo in njihove družine skozi vse življenjske faze. Promovirati priložnosti in možnosti, ki omogočajo in zagotavljajo razvoj njihove kakovosti življenja, v skladu z njihovimi interesi in potrebami, kot posameznika in kot državljana z vsemi pravicami.
Logo AVAPACE (Con texto)

Vizija: Skrb in občutljivo ravnanje z vsemi ljudmi, aktivna vloga posameznikov in njihovih družin, odličnost v zagotavljanju potreb vsakega posameznika, postati družbena organizacija, ki bo vzor in model drugim, biti ustvarjalni in inovativni.

Vrednote: Osredotočati se na posameznika na topel in nežen način in iz vidika zagotavljanja storitev. Razumevanje, Preglednost, Spoštovanje raznolikosti, Solidarnost, Optimizem, Predanost, Prilagodljivost.

 

Spletna stranhttps://www.avapace.org