Kaj je pravzaprav projekt CP-AGEING?

Cerebralna paraliza (CP) je motorična motnja, ki jo spremljajo senzorične, komunikacijske, vedenjske, kognitivne in zaznavne motnje, ki vplivajo na gibanje in držo pri 2,5 osebah na 1.000 rojstev v EU (≈1.000.000 oseb). Medicinski napredek je podaljšal pričakovano življenjsko dobo odraslih s CP (OCP) in postavlja vprašanja o tem, kako najbolje obvladovati učinke staranja.
Med približno 20. do 40. letom starosti izkusi večina OCP neko obliko prezgodnjega staranja. Pokaže se večja stopnja kroničnih zdravstvenih težav ter upadanje moči in funkcionalne rezerve, poslabšanje telesne aktivnosti, povečano tveganje za padce in mišično-skeletne zaplete, spremembe v sposobnosti požiranja, zdravstvene težave z zobmi, neželene stranske učinke zaradi zdravil ali operacij in težave pri hoji ali otrdele mišice (25% OCP izgubi sposobnost hoje).
 
Projekt CP-AGING smo uvedli za povečanje kompetenc (stališč, znanja, veščin) odraslih s CP in oseb, ki jim pomagajo in jih podpirajo, za  izboljšanje kakovosti njihovega staranja s pomočjo prilagojenega programa usposabljanja.
Cerebral Palsy pointing

Projekt CP-AGEING smo ustvarili za:

Cerebral Palsy persons with horse
 • ozaveščanje o pomembnosti preprečevanja in obvladovanja učinkov staranja ob hkratnem ohranjanju kakovosti življenja odraslih s cerebralno paralizo.
 • ustvarjanje in prenašanje smernic in orodij za preprečevanje in obvladovanje fizičnega in kognitivnega pešanja ter za ohranjanje in / ali krepitev samostojnosti in socialne vključenosti, vključno z izbiro in uporabo podpornih tehnologij.
 • spodbujanje izvajanja inovativnih strategij v institucijah, pa tudi doma, s spodbujanjem samooskrbe in samostojnosti.
 • osredotočanje na staranje oseb, ki jim pomagajo in jih podpirajo ter vpliv staranja na samo podporo, proces žalovanja ali pravna in ekonomska vprašanja.
 • okrepitev sodelovanja med institucijami, odraslimi s cerebralno paralizo in osebami, ki jim pomagajo in jih podpirajo.

Posebni cilji

 1. Ustvarjen bo učni načrt za izboljšanje kakovosti staranja odraslih s cerebralno paralizo, v katerem bodo neposredno sodelovali končni uporabniki (odrasli s cerebralno paralizo in osebe, ki jim pomagajo in jih podpirajo) z namenom, da bi jih že od začetka vključili v razvoj programa usposabljanja in pri tem upoštevali njihove premisleke.
 2. Paket usposabljanja za preprečevanje in reševanje fizičnega staranja odraslih s cerebralno paralizo.
 3. Paket usposabljanja za preprečevanje in obvladovanje kognitivnega pešanja odraslih s cerebralno paralizo.
 4. Paket usposabljanja za ohranjanje samostojnosti in socialne vključenosti odraslih s cerebralno paralizo med procesom staranja.
 5. Vzpostavila se bo dostopna platforma za e-izobraževanje, ki bo vključevala gradiva za izobraževanje, izobraževalne aktivnosti, resne igre, orodja za izboljšanje izkušenj e-učenja, itd..
 6.  Validacijske pilotne aktivnosti z odraslimi s cerebralno paralizo se bodo izvajale v Španiji, na Portugalskem, v Sloveniji in Grčiji,  kjer bodo vsi paketi usposabljanja in dostopna platforma za e-izobraževanje uvedeni in preizkušani v praksi.
 7. Organizirani bodo 4 nacionalni multiplikatorski dogodki, na katerih bodo vsi rezultati projekta predstavljeni glavnim nacionalnim zainteresiranim stranem.
Person with Cerebral Palsy using the computer

Projekt CP-AGEING bo ustvaril program usposabljanja ...

 •  z neposrednim sodelovanjem odraslih s cerebralno paralizo kot udeležencev, prilagajanjem metodologije usposabljanja in rezultatov usposabljanja  njihovim učnim potrebam.
 • ki se osredotoča na vprašanja z večjim vplivom na izboljšanje kakovosti staranja odraslih s cerebralno paralizo (OCP), ki zajemajo fizično in kognitivno pešanje, ohranjanje in / ali krepitev samostojnosti in socialne vključenosti
 • vključuje  sklicevanje na koristne podporne tehnologije, ki lahko podpirajo kakovostno staranje OCP.
 • spodbuja izvajanje inovativnih strategij v institucijah, pa tudi doma, ki spodbujajo samooskrbo in samostojnost.
 • temelji na praktičnih in izkustvenih pristopih, kjer lahko udeleženci uporabijo  znanja, pridobljena s projektom, neposredno v svojem kontekstu, odvisno od potreb in volje posameznih OCP.
 • vključuje osebe, ki pomagajo in podpirajo OCP (sorodnike in strokovnjake) v aktivnosti usposabljanja.
 • upošteva  posebne kulturne in življenjske navade različnih evropskih držav, ki sodelujejo v projektu.