Projekt CP-AGEING smo uvedli za doseganje povečanja kompetenc
(stališč, znanja, veščin)

odraslih s cerebralno paralizo in tistih, ki jim v vsakodnevnem življenju pomagajo in jih podpirajo pri tem, kako izboljšati kvaliteto njihovega staranja s prilagojenim programom usposabljanja.
Cerebral Palsy cooking

EDINSTVENO IN INOVATIVNO USPOSABLJANJE NA OSNOVI

Online helping hand

Cilji projekta CP-AGEING

  • Ozaveščanje o pomembnosti preprečevanja in obvladovanja učinkov staranja ob hkratnem ohranjanju kakovosti življenja odraslih s  cerebralno paralizo.
  • Ustvarjanje in prenašanje smernic in orodij za preprečevanje in  obvladovanje fizičnega in kognitivnega pešanja ter za ohranjanje in / ali krepitev samostojnosti in socialne vključenosti, vključno z izbiro in  uporabo podpornih tehnologij.
  • Spodbujanje izvajanja inovativnih strategij v institucijah, pa tudi doma, s spodbujanjem samooskrbe in samostojnosti.
  • Osredotočanje na staranje oseb, ki jim pomagajo in jih podpirajo ter vpliv staranja na samo podporo, proces žalovanja ali pravna in ekonomska vprašanja.
  • Okrepitev sodelovanja med institucijami, odraslimi s cerebralno paralizo in osebami, ki jim pomagajo in jih podpirajo.

Kdo bo s tem projektom pridobil

ü  Odrasli s cerebralno paralizo in osebe, ki jim pomagajo in jih podpirajo.

ü  Strokovnjaki, ki delajo na področju podpore osebam s cerebralno paralizo. 

Tablet portraying healthy individual