Επικοινωνήστε μαζί μας

POLIBIENESTAR

The Research Institute on Social Welfare Policy

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  •  Διεύθυνση: Polibienestar Research Institute – University of Valencia
    Edificio de Institutos de Investigación – Campus dels Tarongers
    c/ Serpis nº29, 46022 Valencia (Spain)
  • Email: info@cpageing.eu
  • Τηλέφωνο: +34.961625412

Πρόσωπα επικοινωνίας

Gertrudis Fornés Romero, PhD

 

Sandra Martínez Molina, PhD