POLIBIENESTAR

Το Research Institute on Social Welfare Policy (POLIBIENESTAR) είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα που ανήκει στο Universitat de València (Ισπανία). Είναι γνωστό διεθνώς, ειδικεύεται στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνική τεχνολογία. Προσφέρει τεχνικές συμβουλές και εκπαίδευση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.
POLIBIENESTAR - Logo

Εδώ και είκοσι χρόνια, πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τις πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και τεχνικής βιωσιμότητας των συστημάτων πρόνοιας. Συμβουλεύει επίσης τόσο τη Διοίκηση όσο και τις ιδιωτικές εταιρείες σχετικά με τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και αειφορίας.

Το Polibienestar στελεχώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα με επικεφαλή τον καθηγητή Jorge Garcés Ferrer και περισσότερους από 100 ερευνητές από το Universitat de València και 7 άλλα ισπανικά και 2 διεθνή πανεπιστήμια.Το Polibienestar συνεργάζεται με πανεπιστήμια και κέντρα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Αμερική, την Αφρική και τον Καναδά.

Το Polibienestar επικεντρώνεται σε διάφορους ερευνητικούς τομείς όπως η υγεία, οι ευάλωτες ομάδες, οι «έξυπνες» πόλεις, ο κοινωνικός και προσβάσιμος τουρισμός, η κοινωνική πολιτική, η διακυβέρνηση και οι δημόσιες διοικήσεις και η εταιρική οικονομία.

Ιστοσελίδα: www.polibienestar.org

 

ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, με πιστοποίησης ISO 9001:2015 για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη & Παραγωγή Λογισμικού, σχεδιασμό & υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης, είναι ένα σημαντικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης σε υποστηρικτικές τεχνολογίες, εφαρμοσμένες νευροεπιστήμες, ιατρική εκπαίδευση, συναισθηματική υπολογιστική, σημασιολογικό ιστό, ιατρική ρομποτική και διεπαφές υπολογιστών εγκεφάλου, ραδιοδιάγνωση και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία.
Aristotle Umoversity logo

Η ομάδα ASsistiveTechnOlogies και Silver Science στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει επικεντρωθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της Αυτόνομης Διαβίωσης Υποβοηθούμενης από το Περιβάλλον και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή αυτό που τώρα ονομάζεται Ενεργή και Υγιής Γήρανση, καθώς και τεχνολογίες για Υποβοηθούμενη Ζωή για ειδικές ομάδες. Η ομάδα επικεντρώνεται στην εξερεύνηση μεταβαλλόμενων παραδειγμάτων στην υγειονομική περίθαλψη ηλικιωμένων, καθώς και στη φροντίδα για αναπτυξιακές διαταραχές και τις διάφορες καινοτόμες ανακαλύψεις που επιφέρουν οι τεχνολογίες επικοινωνίας πληροφοριών (ΤΠΕ), οι κινητές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες ιστού γενικότερα.

Ιστότοπος: http://medphys.med.auth.gr

 

APCB

Το Cerebral Palsy Association of Braga
είναι ένας κοινωνικού σκοπού εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός, στη Μπράγκα της Πορτογαλίας. Ο κύριος στόχος του είναι «λήψη προληπτικών και εκπαιδευτικών μέτρων, κοινωνική ένταξη, συμμετοχή και ατομική και οικογενειακή υποστήριξς για άτομα με εγκεφαλική παράλυση και συνοδές νευρολογικές διαταραχές, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της περιοχής της Μπράγκα». Το έργο του στο  Κέντρο Κινητής Υποστήριξης και στο Κέντρο Εργοθεραπευτικών Δραστηριοτήτων είναι πιστοποιημένο από την EQUASS (European Quality in Social ServicesAssurance από τον Φεβρουάριο του 2011, με την τελευταία ανανέωσή του τον Οκτώβριο του 2020.
APCB Logo

Άλλοι τομείς κοινωνικής ανταπόκρισης του αφορούν προγράμματα  Πρώιμης Παρέμβασης, πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας και ενός κέντρου συνταγογράφησης βοηθημάτων. Το APCB παρέχει υγειονομική περίθαλψη, με φυσίατρο, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και κοινωνική εργασία.

Ιστοσελίδα: www.apcb.pt

 

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοικτή

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοικτή ιδρύθηκε το 1972 και είναι ένας εγγεγραμμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει καταγράψει μια επιτυχημένη και αξιότιμη πορεία στην υπηρεσία των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.
Cerebral Palsy Greece logo

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοικτή παρέχει καθημερινά σε 240 παιδιά, εφήβους και ενήλικες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που δικαιούνται τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση, έτσι ώστε με πλήρεις εκπαιδευτικές, θεραπευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση να προχωρούν προς την ενηλικίωση, με ισότητα ευκαιριών και πλήρη αξιοποίηση των εμπειριών, δεξιοτήτων, γνώσεων και ταλέντων τους.

Ως πρωτοπόρος στον τομέα της εγκεφαλικής παράλυσης, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή στοχεύει να ξεπεράσει τα κοινωνικά εμπόδια που προκαλούνται από την άγνοια και την προκατάληψη, να υποστηρίξει τους γονείς και τις οικογένειες, να εκπαιδεύσει το προσωπικό, να διαφωτίσει το κοινό και να ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα, ιδίως στον τομέα της πρόληψης.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή έχει λάβει μια σειρά βραβείων «για τις εξαιρετικές υπηρεσίες της στον τομέα της αναπηρίας». Είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα του Ιnternational Cerebral Palsy Society (ICPS), μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία (EASPD) και μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Ιστοσελίδα: http://www.eps-ath.gr/

 

Spominčica

Spominčica – Alzheimer, είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με καθεστώς ανθρωπιστικής οργάνωσης από τη Σλοβενία, που στοχεύει στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και τον αποστιγματισμό της άνοιας.
Spominčica Logo

Μέσα από τις δραστηριότητές μας επικεντρωνόμαστε στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε αυτόν τον τομέα στην κοινωνία μας, ειδικά μεταξύ εκείνων που ζουν με άνοια στο σπίτι και τις ανάγκες των οικογενειών τους. «Ζώντας με άνοια σε φιλικό προς την άνοια περιβάλλον», οι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος μας, στοχεύουν στην παροχή υποστήριξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης για φροντιστές και μέλη της οικογένειας ατόμων με άνοια. Σε όλη τη Σλοβενία περισσότεροι από 6.000 συμμετέχοντες, κυρίως άτομα με άνοια, οι φροντιστές τους και οι επαγγελματίες του τομέα, συμμετέχουν στις δραστηριότητές μας – Alzheimer Cafes, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους και εργαλεία ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας). Με εκπαιδευμένους εθελοντές παρέχουμε συντροφιά σε άτομα με άνοια στο σπίτι τους.

Η Spominčica διοργανώνει επίσης διεπιστημονικά συνέδρια για την άνοια, συμπόσια, δημόσιες εκδηλώσεις (όπως το Memory Walk), εκπαιδεύσεις για μέλη της οικογένειας, φροντιστές και εθελοντές, Φιλικά Σημεία για την άνοια, εθνικό δίκτυο οργανισμών (περισσότεροι από 200 οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών, αστυνομίας, φαρμακείων, κοινοτικών κέντρων υγείας, σχολείων, καταστημάτων, τραπεζών, κ.α) με εκπαιδευμένους υπαλλήλους που μπορούν να παρέχουν βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με την άνοια στις τοπικές κοινότητες.

Ιστοσελίδα: https://www.spomincica.si/

 

Association Sonček

SONČEK – the Cerebral Palsy Association of Slovenia είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός και μη πολιτικοποιημένος οργανισμός για άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειες τους. Ο οργανισμός εκπροσωπεί δεκαπέντε περιφερειακές εταιρείες για εγκεφαλική παράλυση, την Εταιρεία για Πρόωρα Παιδιά, την Αθλητική Εταιρεία για εγκεφαλική παράλυση «Žarek» και «Sončkov klub».
 
Ο οργανισμός εκπροσωπεί πάνω από 4.000 παιδιά, νέους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση και άλλες αναπηρίες, καθώς και τους συγγενείς, τους επαγγελματίες και τους εθελοντές τους. Ως εθνική οργάνωση, η Sonček παρουσιάζει τις κοινές απόψεις των φορέων. Συντονίζει επίσης τις διαπραγματεύσεις σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος με άλλες οργανώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες στον εθνικό οργανισμό ομπρέλας. Η Sonček είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρόχων Υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία (EASPD).
Soncek Logo
Η  Sonček συνηγορεί για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους κατοίκους της Σλοβενίας, ανεξάρτητα από τις φυσικές ή πνευματικές τους ικανότητες, για μια ζωή με το δικό τους όραμα σύμφωνα με το όραμα και των άλλων κατοίκων. Η Sonček προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πολιτιστικό περιβάλλον που θα αποδεχτεί τις διαφορές στις φυσικές και πνευματικές ικανότητες χωρίς προκατάληψη.
 

Στόχοι:

  1. Διαμόρφωση της κοινής γνώμης και του πολιτισμού που θα είναι ανεκτικοί απέναντι στις διαφορές
  2. Δημιουργία ενός νομικού περιβάλλοντος και ενός συστήματος βοήθειας που θα διασφαλίσει την κοινωνική ένταξη και μια αξιοπρεπή ζωή για άτομα με μειωμένη ψυχική ή σωματική ικανότητα.
  3. Παροχή ευκαιριών σε άτομα με μειωμένες δυνατότητες να εκπροσωπούν οι ίδιοι ή εκπρόσωποι τους τα συμφέροντα τους
  4. παροχή οργανωτικών υπηρεσιών που θα επιτρέψουν την κοινωνική ένταξη
  5. Συστηματική αύξηση δωρεάν χρηματοδοτήσεων
  6. Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των περιφερειακών φορέων που εκπροσωπούνται στην Sonček
  7. Προώθηση των αξιών και των ποιοτικών προτύπων της Sonček στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Sonček εργάζονται 214 άτομα με πλήρη απασχόληση. Διοργανώνει προστατευμένα εργαστήρια για 186 άτομα με αναπηρία, προσωπική βοήθεια για 55 χρήστες στα σπίτια τους και φροντίζει 51 χρήστες σε ομαδικές κατοικίες σε όλη τη χώρα.

Ιστοσελίδα: www.soncek.org

 

AVAPACE

Η AVAPACE είναι ένας μη κερδοσκοπικός, δημόσιος φορέας. Έχει ιδρυθεί από άτομα με εγκεφαλική παράλυση και τις οικογένειές τους, επαγγελματίες και εθελοντές.

Η AVAPACE ιδρύθηκε το 1972 και, από τότε, έχουμε αφιερωθεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, προωθώντας την προσωπική τους ανάπτυξη και την ικανότητα αυτοδιάθεσης και αγωνιζόμενοι για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Η αποστολή μας: Να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση στην επαρχία της Βαλένθια και τις οικογένειές τους, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, προωθώντας ευκαιρίες που εγγυώνται την ανάπτυξη της Ποιότητας Ζωής τους, σύμφωνα με τα δικά τους ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε ατόμου ως πολίτη με πλήρη δικαιώματα.

Logo-AVAPACE

Το όραμά μας: Φροντίδα σε όλους τους ανθρώπους, ενεργός ρόλος των ανθρώπων και των οικογενειών τους, ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, να είμαστε οδηγός ή μοντέλο ως κοινωνική οργάνωση, ικανότητα δημιουργίας και καινοτομίας.

Οι αξίες μας: Εστίαση στο άτομο, από την πλευρά της εξυπηρέτησης. Κατανόηση, Διαφάνεια, Σεβασμός στην ποικιλομορφία, Αλληλεγγύη, Αισιοδοξία, Δέσμευση, Ευελιξία.

Ιστοσελίδα: https://www.avapace.org